Slagerij Groen | Molenstraat 64 | 3752 CK Bunschoten-Spakenburg | 033-298 13 84
11 December 2023
uniek spaarsysteem Ga naar onze facebook!
U bevind zich in: Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

De door Slagerij Familie Groen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Slagerij Familie Groen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Slagerij Familie Groen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Slagerij Familie Groen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Slagerij Familie Groen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Slagerij Familie Groen.

Intellectuele eigendomsrechten

Slagerij Familie Groen behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagerij Familie Groen. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.