Slagerij Groen | Molenstraat 64 | 3752 CK Bunschoten-Spakenburg | 033-298 13 84
11 December 2023
uniek spaarsysteem Ga naar onze facebook!
U bevind zich in: Privacy

Privacy

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Slagerij Familie Groen verzamelt en analyseert gegevens over uw bezoek aan onze website zoals bezoekfrequentie, browsertype en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om onze website te verbeteren en beter op uw gebruikswensen aan te passen. De informatie wordt verzameld met behulp van cookies. Interpolis verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Accepteert u de cookies dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.